پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

موضوع پایان نامه- aaq33

4-3-5-4- تحلیل شعر موج524-3-5-5- تحلیل شعر شکست نیاز534-4- دفتر سوم :عصیان (1336) 544-4-1- شعر پوچ 554-4-2- شعر بلور رویا554-4-3- شعر از راهی دور564-4-4- شعر بعد ها564-4-5- شعر زندگی574-4-5-1- تحلیل شعر پوچ574-4-5-2- تحلیل شعر بلور رویا594-4-5-3- تحلیل شعر از راهی دور604-4-5-4- […]

Read More
10 جولای 0

- aaq32

2-2-1 ستایش سلطان محمود142-2-2 پیشینه داستان های شاهنامه142-3 محتوا و بخش بندی152-3-1بخش اسطوره ای 162-3-2 بخش پهلوانی …………………………………………………………………………………………………. 182-3-3 بخش تاریخی212-4 نفوذ در ادبیات پارسی و ادبیات جهان 232-5 بازگردانی شاهنامه به زبان های دیگر242-6 واژگان عربی در شاهنامه262-7 هزاره […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی دانشگاه- aaq30

1-کلمه پاورق و پاورقی در فرهنگهای فارسی: « قدیمی‌ترین فرهنگی که در آن به واژه‌ی “پاورق” اشاره شده است فرهنگ آنندراج‏ است که ذیل این واژه می‏نویسد: پاورق. به واو. ف کلمه‏ای که پایین صفحه‌ی کتاب می‏نویسند مطابق سرِ صفحه‌ی […]

Read More
10 جولای 0

ارشددانلود- aaq26

تا وقتیکه ناگهان آفتاب عشق و شمس حقیقت ، پرتوی برآن جان افکند و چنان او را تافته و تابناک ساخت که چشمها از نور او خیره گردید.شمس الدین محمد بن علی ملک داد از مردم تبریز بود و خاندان […]

Read More
10 جولای 0

(سایت دانلود پژوهش علمی )- aaq23

دردیوان خاقانی بیشتر از اصطلاحات موسیقی در زیبایی آفرینی استفاده شده یا ابزار آلات ؟شگردهای خاقانی در تصویر سازی و زیبایی آفرینی از عناصر موسیقی چگونه است؟1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق کلام خاقانی به واسطه به کارگیری واژگان و […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش ایرانداک- aaq22

2-13-تاليفات………………………………………………………………………………………………………………………………….192-14-مشخصات سبكي قابوسنامه…………………………………………………………………………………….20فصل سوم :روش تحقيق3-1-روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………233-2-ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….23فصل چهارم يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها.درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..254-1- طب عاميانه.4-1-1 -درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………274-1-2-اخلاط اربعه…………………………………………………………………………………………………………………………284-1-3-سودا……………………………………………………………………………………………………………………………………284-1-4-صفرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….294-1-5-اعتدال طبایع در بهار………………………………………………………………………………………………………….294-1-6-تشخيص افزايش اخلاط…………………………………………………………………………………………………….304-1-7-استسقاء……………………………………………………………………………………………………………………………….304-1-8 –بسیار خفتن زیان دارد………………………………………………………………..304-1-9-برص……………………………………………………………………………………………………………………………………314-1-10-پرخوري عامل بیماری ها…………………………………………………………………………………………………314-1-11- تخمه (سوءهاضمه)……………………………………………………………………………………………………….314-1-12-توتيا(سرمه)………………………………………………………………………………………………………………………314-1-13-خوشرويي طبيب………………………………………………………………………………………………………………324-1-14-داغ نهادن…………………………………………………………………………………………………………………………324-1-15-ديوانگي…………………………………………………………………………………………………………………………….334-1-16-رگ زدن……………………………………………………………………………………………………………………………334-1-17-زهر و […]

Read More
10 جولای 0

دانلود ریسرچ- aaq20

قرشی اصل و هاشمی نسبم کز هوایش برآمد این شجرم(دهلوی،1383: 23-22)اما این انتساب به خاندان پیامبر، دلیل بر شیعه مذهب بودن او نیست. وي صوفیِ حنفی مذهب، یعنی هممذهب استادش، نظام اولیا بوده است. «وی ظاهراً به دلیل سید بودنش، […]

Read More
10 جولای 0

- aaq19

2-2-4- هرمنوتیک شلایرماخرهرمنوتيك از ديدگاه شلايرماخر، نظريهاي فلسفي و شناختشناسي است كه به طور عام، روش تفسير متون را بيان ميكند، این روش اختصاص به متون كهن ندارد و تفسير كتاب مقدس را هم دربر ميگيرد. وي با تبديل فهم […]

Read More
10 جولای 0

ارشد- aaq18

2-2-2 مفهوم هرمنوتیک………………………………………………………………………………..2-2-3 طبقه بندی هرمنوتیک…………………………………………………………………………..2-2-3-1 هرمنوتیک از دیدگاه کاربرد آن…………………………………………………………2-2-3-2 هرمنوتیک از دیدگاه دوره تاریخی…………………………………………………….2-2-3-2-1 هرمنوتیک کلاسیک ……………………………………………………………………2-2-3-2-2 هرمنوتيک مدرن يا فلسفي……………………………………………………………2-2-3-2-3 هرمنوتيك پسامدرن…………………………………………………………………….2-2-4 هرمنوتیک شلایر ماخر…………………………………………………………………………2-2-5 نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر……………………………………………………………..2-2-5-1 عمومیت سوء فهم…………………………………………………………………………..2-2-5-2 زبان و هرمنوتیک……………………………………………………………………………2-2-5-3 قواعد هرمنوتیکی…………………………………………………………………………..2-2-5-4 دیالکتیک […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه های کارشناسی ارشد- aaq16

3-7-1-1 آیه ما زاغ البصر و ما طغی ……………………………………………………………………………593-7-1-2 نام آباء علوی ……………………………………………………………………………………………….593-7-1-3 نام انبیا و مقایسه آنان با رسول خدا ………………………………………………………………603-7-1-4 توصیف براق ……………………………………………………………………………………………….613-7-1-5 باز ماندن جبرئیل …………………………………………………………………………………………613-7-1-6 دیدن خداوند با چشم …………………………………………………………………………………..623-7-1-7 دعای پیامبر استجابت آن و شفاهت […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.