پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

دانلود تحقیق علمی- —348

2-1 برشت و ماهیت تئاتر روائی ************************************ 34 2-2 تئاتر ارسطوئی و تئاتر روائی؛ تفاوت ها ****************************** 35 2-2-1 ویژگی های تئاتر ارسطوئی ********************************* 35 2-2-2 ویژگی های تئاتر روائی *********************************** 36 2-3 فاصله گذاری سوبژکتیو و ابژکتیو در تئاتر […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش علمی دانشگاه- —341

زبان، به دو صورت وجود دارد: زبان طبیعی و زبان ساختگی. زبان طبیعی زبانی است که افراد جامعه ای خاص، بدان سخن می گویند و بوسیلۀ آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند مثل فارسی عربی فرانسه و….. . آنچه […]

Read More
10 جولای 0

فایل- —339

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68فصل پنجم:گزارش کار عملی …………………………………………………………………………………………………….. 74مراحل داستان ……………………………………………………………………………………………………………………… 75طراحی شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………………77مراحل اجرای شخصیت …………………………………………………………………………………………………..80 آبجکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………84بک گراند ………………………………………………………………………………………………………………………………..85استوری بورد …………………………………………………………………………………………………………………………..90 پیشگفتار:در خاطرات کودکیم موجودی کارتونی را به یاد دارم که هنوز نمیدانم اسم درست آن چیست ولی خوب […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی فارسی- —335

بخش اول: محمد چرمشیر4-1-1 زندگی و آثار……………………………………………………………………………………………734-1-2 نمایشنامه«‌گذر پرنده ای از کنار آفتاب»……………………………………………………754-1-2-1 خلاصه اثر……………………………………………………………………………………..754-1-2-2 تحلیلی روایت شناسانه بر نمایشنامه«‌گذر پرنده ای از کنار آفتاب» با تکیه بر آراء ژنت…………………………………………………………………………………………..754-1-2-3 داستان…………………………………………………………………………………………764-1-2-4 نقل یا روایت…………………………………………………………………………………774-1-2-5 روایتگری……………………………………………………………………………………..774-1-2-6 زمان دستوری……………………………………………………………………………….78الف: نظم……………………………………………………………………………………………….. 78ب: دیرند………………………………………………………………………………………………..79ج: […]

Read More
10 جولای 0

دانلود نمونه ریسرچ- —333

ايمان و ديگران (1389) در تحقيقي با عنوان «با نگاه به جامعه‌شناسي موسيقي به بررسي سيستم معاني ذهني مصرف موسيقي» بين دانشجويان ساكن خوابگاه پرداخته اند. در اين تحقيق محققان از رويكرد كيفي نظريه زمينه‌اي وتكنيك جمع آوري اطلاعات مصاحبه […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- —325

بر طبق طرح ديگري از اطلاعات سايبري نزديک ترين دوستان ما از طريق پست هاي الکتروني و فيس بوک يا رهبران سياسي از باراک اوباما گرفته تا ناتالي کوسيوسکو موريزه ( nk_m )، وينسنت پيون و يا دانيل کوهن باندي […]

Read More
10 جولای 0

نمونه پژوهش علمی- —322

بنابر اسناد و سنگ نبشته های به جا مانده از دوران باستان، در دوره‌های مختلفی از تاریخ، ایرانیان، پیشتاز پوشاک در جهان به شمار می رفته‌اند. این پیشتازی هم مربوط به قبل از اسلام در ایران می‌شد و هم بعد […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش فارسی- —320

2-2:واژه دین…………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-2-2: دین………………………………………………………………………………………..93-2:سینما…………………………………………………………………………………………………………………………….134-2 سینمای دینی………………………………………………………………………………………………………………..21 فصل سوّم: روش تحقيق 1-3 پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………48 2-3 تحقيق كيفي………………………………………………………………………………………………………………….493-3 میدان مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………51 4-3 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….525-3 شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..52فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق1-4 پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………..532-4 تاریخچه سینمای دینی خواهی در ایران…………………………………………………. ……………………….54 3-4 مولفه های سینمای دینی…………………………………………………………………………………………………594-4 […]

Read More
10 جولای 0

- —318

واژگان کلیدی، تبلیغات تلویزیونی؛ پلیس راهنمایی و رانندگی؛ سری برنامه های سیا ساکتی؛ شهروندی؛ احترام به قانونمناسب است نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء، مناسب نيستفهرست مطالبعنوانصفحهTOC \o “1-4” \h \z \uفصل اول کلیات پژوهشPAGEREF […]

Read More
10 جولای 0

نمونه مقاله- —305

1-2 – نگاهي گذرا به مکاتب تأثير گذار سينما1-2-1-اکسپرسيونيسم آلمان1-2-2-جنبش سينماي ناب ژاپن1-2-3-دوگما 951-2-4-رئاليسم شاعرانه1-2-5-سينما نوو1-2-6-سينما نگاه1-2-7-سينماي بازنوگرا1-2-8-سينماي زير زميني1-2-9-سينماي سوم1-2-10-سينماي نوين آلمان1-2-11-فوتوريسم ايتاليا1-2-12-موج نوي فرانسه1-2-13- موج نوي ژاپن1-2-14- نئورئاليسم1-2-15-هاليوود نو1-2-16-کاليگرافيسم1-2-17- کامراشپيل1-3- رويکرد عامه پسند و رويکرد هنري1-3-1- رويکرد عامه […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.