پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

ریسرچ- mex33

1-4 ضرورت انجام تحقيق:تلاش هایی که برای استقراربانکداری اسلامی صورت گرفته به طور عمده بیشتر در زمینه تهیه قانون و آیین نامه ها بوده است البته پاره ای از کنفرانس ها و سمینار ها در این باره برگزار شده است […]

Read More
10 جولای 0

دانلود نمونه پایان نامه- mex29

ب- پیشینه تحقیقدر خصوص تحقیقاتی که بطور مستقل در این حوزه صورت گرفته باشد متاسفانه موردی بدست نیاوردم و تنها تحقیقی که درا ین رابطه ملاحظه گردید «بررسی تطبیقی حق انتقاع در حقوق ایران و مصر» بود که ارتباطی با […]

Read More
10 جولای 0

(سایت دانلود پژوهش علمی )- mex28

گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری…………………… 42بند اول: حق انحصاری ساخت…………………………………………………………………………… 42بند دوم: حق انحصاری فروش…………………………………………………………………………… 43بند سوم: حق ممانعت از واردات………………………………………………………………. 44گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی……………………………………………………. 45بند اول: حق نشر و تکثیر……………………………………………………………………………………. 45بند دوم: […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مقاله )- mex22

الف ) مسئوليت دو بعدي پزشك خانواده 41ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشك خانواده43مبحث سوم : منابع مسئوليت پزشك خانواده 44گفتار اول : منابع اصلي44بند اول : قانون 45بند دوم : قرارداد پزشك خانواده 45الف- انعقاد […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه- mex21

GATT: General Agreement on Tariffs and T–eHCR: Human Rights CouncilHIPC: Heavily Indebted Poor CountriesIBRD: International Bank for Reconstruction and DevelopmentICSID: International Centre for Settlement of Investment DisputesIDA: International Development AssociationIEA: International Energy AgencyIELG: International Economic Law Interest GroupIFAD: International Fund […]

Read More
10 جولای 0

دانلود مقاله فارسی- mex20

مقدمهدر هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه میشوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه […]

Read More
10 جولای 0

ارشد- mex17

3- ضرورت تحقیق ۴4-سوال های تحقیق 55-فرضیه های تحقیق 56-روش تحقیق ۵7-ساختار تحقیق 6فصل اول- مفاهیم کلی ۷مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷گفتار اول-مفهوم خیار ۷گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱مبحث دوم-خیار شرط 1۳گفتار اول-واقعیت خیار […]

Read More
10 جولای 0

فول تکست- mex15

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43 گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45 گفتار سوم: شرایط […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش- mex2

2-قانونگذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل […]

Read More
10 جولای 0

- me40

متغير وابسته : مهارت اجتماعیمتغييرهاي كنترل :تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سرپل ذهاب مي باشد.1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در تحقیق: تعاریف مفهومی متغیرها:مهارت‌های اجتماعی: الیوت و گرشام (1993) مهارت‌های اجتماعی را این چنین تعریف […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.