پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

جدید- nan109

و- تقسیم مطالب مطالب این پایان نامه در 3 فصل مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول کلیات تحقیق، سوالات، اهداف و فرضیه ها بیان خواهد شد. در فصل دوم ماهیت سند الکترونیکی از جمله نحوه انتساب آن به […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- nan106

واژگان کلیدی:اجرا،حکم،محکوم،محکوم علیه.محکوم له. مقدمهدر راستای احقاق حقوق افراد قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و قانون اجرای احکام مدنی حقوق و تکالیفی را برای محکوم علیه و محکوم له وضع نموده است.در اجرای احکام […]

Read More
10 جولای 0

ریسرچ دانشگاه- nan97

امید می رود این تحقیق مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- nan56

نتیجه گیری …………………………………………………………………………..65 منابع…………………………………………………………………………..66……. چکیده : «عرف» در لغت به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی، معروف، مشهور، شناخته و آنچه که در بین مردم متداول است و به معنای معرفت و عادت به انجام کاری است که عقل سلیم خلق آن […]

Read More
10 جولای 0

- nan55

2-12- دلايل اجتهادي ……………………………………………………………………………………………………………………… 2-12-1- کتاب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-12-2- روايات………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-1-2-3- بناي عقلا ………………………………………………………………………………………………………………………… 2-13- دلايل فقاهني………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-13-1- قاعده استصحاب ……………………………………………………………………………………………………………….. 2-13-2- قاعده تسلط……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………………….. 2- 15- نظر موافقين…………………………………………………………………………………………………………………………… 2- 16- نظر مخالفين………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-17- اثر پذيرش […]

Read More
10 جولای 0

مقاله دانشگاه- nan53

9-پژوهش حاضر به توسعه توانایی ها و ویژگی های مدرسان در سطوح و رشته های متنوع آموزشی در حوزه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند. 10-پژوهش حاضر در توجه به اساتید مبتدی و آموزش آنان در […]

Read More
10 جولای 0

ارشد- nan52

2-1مقدمه: یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته است ،تحول در نحوه نگرش به سازمان است . تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می شد که سازمان ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پایان نامه- nan51

با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی […]

Read More
10 جولای 0

ارشددانلود- mexx23

IFC: International Finance Corporation ILO: International Labor Organization IMF: International Monetary Fund ITU: International T–e Center LDCs: Least Developed Countries LDPs: Local Development Programs LECD: Less Economically Developed CountriesLED: Local Economic Development MDGs: Millennium Development Goals MIGA: Multilateral Investment Guarantee […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مرجع ریسرچ)- mex36

چکیده:در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.