پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

- nan184

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.ج) رکن مادیگفتار سوم-تعریف جعل در فقهدر متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات و استفاده از نوشته جعلي […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- nan180

نتیجه گیری 44پیشنهادها48فهرست منابع:49چکیده مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز مي تواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه کامل:- nan178

دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات مازندرانگروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گرایش:عنوان:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیریاستاد راهنمانگارش:تابستان 1393تقدیم به: پدر و مادر مهربانمبا تشکر از :تمامی اساتید محترم علی الخصوص دکتر ………………… […]

Read More
10 جولای 0

کارشناسی ارشد- nan176

6-روش تحقیق روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و […]

Read More
10 جولای 0

(سایت پایان نامه )- nan167

گفتار دوم-مفهوم فقهیعقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری […]

Read More
10 جولای 0

پژوهش- nan165

دانشگاه آزاد اسلامیواحد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري استاد راهنما:جناب آقای دکتر استاد مشاور:جناب آقای دکتر نگارش: تابستان 1395تقدیم به:خاتم انبیاء، حضرت محمد (ص).تشکر و […]

Read More
10 جولای 0

دانلود تحقیق علمی- nan160

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- nan159

در مسوولیت قهری،بار اثبات تقصیر به عهده زیـان‌دیده اسـت درحـالی‌که درمـسوولیت‌ قـراردادی،صرف‌ انـقضای مدت قرارداد و عدم‌ انجام تعهدات یا تأخیر در آنبرای الزام به جبران زیان،کفایت می‌کند.طبق ماده 226 قانون مدنی«درمورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین […]

Read More
10 جولای 0

موضوع پایان نامه- nan156

– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن- بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی – بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت – بررسی احکام و آثار گذشت […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.