پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

دانلود فایل- qw17

1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….191-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………231-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………271-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………281-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..281-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….281-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………291-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..291-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………301-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………301-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….301-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….311-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………311-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….321-7-5-مسئولیت در حقوق […]

Read More
10 جولای 0

دانلود ریسرچ ایرانداک-qw15

بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه ………………………………………………………..مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه […]

Read More
10 جولای 0

ارشددانلود- qw14

786306135431 تقدیم بهساحت مقدسه بی بی دو عالم «صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها» و اسطوره های عشق و محبت پدر و مادر عزیزم باشد که شکرانه قطره ایی از دریای بی کران محبت هایشان را به جا آورده […]

Read More
10 جولای 0

فول تکست- qw13

تاثیر زوال مبنای خیارات در تمامی اقسام خیارات واحد است؟تاثیر زوال مبنای خیار بر اساس نوع زوال ارادی و غیر ارادی تغییر می کند؟د- فرضیات تحقیق1- قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص مبانی خیارات در حقوق ایران […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- qw12

وظیفه‌ی اول: تأمین انرژی موردنیاز بدن؛ بدن برای حیات نیاز به انرژی دارد. دودسته ماده‌ی غذایی یعنی کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها ( لیپیدها) این وظیفه را بر عهده‌دارند. هر گرم کربوهیدرات معادل 4 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. تأمین انرژی از ناحیه‌ی […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- qw11

چکیدهدر فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد […]

Read More
10 جولای 0

- qw10

بخش دوم: ادبيات تجربي تحقیقات خارجی تحقیقات داخلی چارچوب نظری 23242627273131323435364148495153565867فصل سوم : روش تحقیق 3-1- مقدمه 3-2- روش تحقیق 6868عنوان صفحه3-3- جامعۀ آماری 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 3-5- ابزار تحقیق3-5-1- روایی 3-5-2- پایایی 3-6- متغیرهای تحقیق3-6-1- […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی- qw5

قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122چکیده انگلیسیفصل اولکلیات تحقیق1-1- مقدمهیکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم […]

Read More
10 جولای 0

تحقیق علمی- qw3

2-1-1 تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….282-1-1-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………282-1-1-2 تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………292-1-2تاریخچه مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..302-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..302-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….332-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………332-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………342-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..342-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………342-1-3-1-3 اصل نفوذ و […]

Read More
10 جولای 0

دانلود فایل- qw2

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیردر حقوق ایران درباره مبنای تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی وجود ندارد. قانون ایران در ماده 3 ق آ.د.م بیان می‌دارد:”دادگاه‌های دادگستری مکلف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل خصومت نمایند. […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.