پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

10 جولای 0

دانلود مقاله ایرانداک- –440

تقدیم به:این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می‌کنمبه پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگیو به پاس محبت‌های بی‌دریغشان که هرگز فروکش نمی‌کند. فهرست مطالبچکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1فصل اول: کلیات پژوهش TOC \o […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش علمی- –438

عنوان صفحهفصل نخست: کلیات پژوهشمقدمه2بيان مسئله 3اهميت پژوهش8اهداف تحقیق9اهداف کاربردی 9فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتیمقدمه11مبانی نظری رفتار رانندگی11شخصیت فردی و رفتار رانندگی17مبانی نظری ویژگی های شخصیت19نظریه های شخصیت25مبانی نظری هوش هیجانی37تعريف هوش هيجاني37تاریخچه هوش هیجانی40نظریه های هوش هیجانی […]

Read More
10 جولای 0

مقاله ایرانداک- –437

1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه کامل:- –436

2-2-4-3-1 توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….362-2-4-3-2 پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………372-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..382-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….392-2-4-4-2بعد کنترل:……………………………………………………………………………………………40 2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… 40 2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. 42 2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. 432-2-4-8 پیامدهای […]

Read More
10 جولای 0

پایان نامه دانشگاه- –434

4-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………… 67 5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………… 67فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ……………………………………………………………. 68 تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………….. 69فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………….. 75 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………… […]

Read More
10 جولای 0

(سایت مقاله )- –433

جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر69«فهرست نمودارها»نمودار4-1- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر64نمودار4-2- باقی مانده یا […]

Read More
10 جولای 0

موضوع پایان نامه- –432

اينجانب مرضیه حسینی دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته روان‌شناسی گرایش عمومی كه در تاريخ 24/6/1393 از پايان نامه خود تحت عنوان « رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران […]

Read More
10 جولای 0

(سایت دانلود مقاله )- –429

1-2) بیان مسئله فرسودگی هیجانی، به عنوان یکی از حوزه های فرسودگی شغلی مورد توجه است که مسلش و جکسون مطرح کرده اند زمانی به وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضا های شغلی در طول زمان موجب […]

Read More
10 جولای 0

- –428

4-1.داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق PAGEREF _Toc397780724 \h 1014-2. ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc397780727 \h 103فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری5-1. خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc397780740 \h 1185-2. تحلیل نتایج حاصل از بررسی […]

Read More
10 جولای 0

دانلود پژوهش- –422

4- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.5- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسن،حيوان ونبات) و ساير صاحبان […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.